Inštalácia skiaskopu, NsP Prešov

Dodávka a montáž technológie VZT a chladenia, MaR pre VZT počas normálnej prevádzky nemocnice   Kovo Sa-Ta, Prešov