Inštalácia magnetickej rezonancie, NsP Prešov

Dodávka a montáž technológie VZT a chladenia, MaR pre VZT, bezpečnostého odfuku z héliového okruhu. Rekonštrukcia prebiehala bez obmedzenia prevádzky nemocnice.   Kovo Sa-Ta, Prešov