Výstavba technického strediska a riadiacej veže, Letisko Košice

Dodávka a montáž technológie VZT, ÚK, Chladenia, plynofikácie a kotolne   SIBAMAC Bratislava