Rekonštrukcia varne, Priestory na Rastislavovej ulici Košice

Rekonštrukcia priestorov, dodávka a montáž technológie VZT, elektroinštalácie a MaR pre VZT, rozvody pary pre ÚK, vrátane pridružených stavebných prác   FNLP Košice