Detská JIRS DFN, Priestory FNsP Košice

Rekonštrukcia priestorov, dodávka a montáž technológie VZT, elektroinštalácie a MaR pre VZT, vrátane pridružených stavebných prác   CWA Košice