VÚSCH, priestory FNsP Košice - Kardio-Angio oddelenie

Rekonštrukcia priestorov, dodávka a montáž technológie VZT, chladenia a rozvodov médií, elektroinštalácie a MaR pre VZT, vrátane pridružených stavebných prác   CWA Košice