Technologické odsávanie

Odsávanie vzdušniny z pecí na obažovanie cukríkov. Čas prác realizovaných bez prerušenia prevádzky   LEAF Slovensko