SOU Obchodné Košice

Rekonštrukcia, dodávka a montáž technológie VZT, vrátane elektroinštalácie a regulácie VZT   Orvis Družstvo Košice