Polyfunkčný a relaxačný objekt, Rumanova ulica Košice

Vetranie a klimatizácia rezidencií, relaxačného centra, klubových priestorov, bazénu. Novostavba   K.O.P.A. Košice