Administratívna budova IPP, Slávičie údolie 1, Bratislava

Vetranie a klimatizácia AB, kuchyne, jedálne, serverovňa. Novostavba   IPP Invest Bratislava