Rekonštrukcia gynekologickej operačnej sály, Rastislavova ul., monoblok

Rekonštrukcia VZT a chladenia. Prevádzka počas rekonštrukcie neprerušená.   FNLP Košice