Rekonštrukcia laboratória moču

Rekonštrukcia VZT a chladenia. Pracovisko : monoblok Tr.SNP I, prevádzka počas rekonštrukcie prerušená.   FNLP Košice