Rekonštrukcia priestorov AB, Sabinovská ul, Bratislava

Rekonštrukcia podkrovia vrátane stavebných prác a ELI. Dodávka a montáž klimatizácie, vrátane stavebných prác, MaR , ELI, sanitárnej inštalácie pre celú budovu. Za plnej prevádzky budovy   MTI, a.s.