Inštalácia CT vo FNLP Košice, pracovisko Tr. SNP 1

Dodávka a montáž technológie VZT a chladenia, MaR pre VZT počas normálnej prevádzky nemocnice   Kovo Sa-Ta, Prešov