Inštalácia CT vo FNLP Košice, pracovisko na Rastislavovej ulici

Dodávka a montáž technológie VZT a chladenia, MaR pre VZT, sanitárna inštalácia, bez obmedzenia chodu oddelenia   Kovo Sa-Ta, Prešov