Rekonštrukcia operačných sál pre neurochirurgiu a srdcovocievne

Dodávka a montáž VZT, chladenia, ÚK , ELI a MaR pre VZT za plnej prevádzky   FNLP Košice