FNsP Košice

Dodávka a montáž VZT potrubia pre priestory laboratória mikrobiológie, kuchyne. Vrátane stavebných úprav prestupov   CWA Košice